σεστέρτιος

σεστέρτιος
ὁ, Α
βλ. σηστέρτιος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • σηστέρτιος — και σεστέρτιος, ο, ΝΑ φρ. «σηστέρτιος νόμος» και «σηστέρτιος νοῡμμος» αρχαιολ. ρωμαϊκό νόμισμα, το ένα τέταρτο τού δηναρίου. [ΕΤΥΜΟΛ. < λατ. sestertius < semis «μισός» + tertius «τρίτος»] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”